ICO Reviews
ICO Reviews

Chuyên mục ICO reviews tại Blogcoin.vn sẽ giúp bạn tìm hiểu sâu hơn về các dự án ICO mới, dự án ICO tiềm năng năm 2018. Các tiêu chí để đánh giá một dự án ICO: - Ý tưởng có thật sự mới và cần thiết cho xã hội hay không? - Số lượng phát hành, tỉ lệ sử dụng tiền đầu tư ICO ra sao ? - Công nghệ phát hành tiền ảo được sử dụng là gì ? Neo, ETH hay tự phát triển ? - Dự án đã có sản phẩm thử nghiệm hay chỉ là ý tưởng ? - Team phát triển có thông tin rõ ràng hay không ? - Dự án có hoạt động tốt trên các mạng xã hội như Twitter, Telegram, Bitcointalk hay không ?

Không có bài viết để hiển thị

Bài viết mới