Chính sách bảo mật

Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoàn toàn được bảo vệ và chúng tôi tôn trọng những thông tin của bạn, hoàn toàn không có việc cung cấp thông tin cho bên thứ ba hay bán thông tin cho các nhà quảng cáo.

THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN :
 1. Các thông tin mà chúng tôi có được qua thông tin đăng ký của bạn bao gồm:
  Họ và tên của bạn
  Số điện thoại của bạn
  Email của bạn
  Và có thể là các thông tin khác mà chúng tôi có thể bổ sung sau này.
 2. Bạn hoàn toàn có quyền chỉnh sửa các thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn. Bạn phải chịu trách nhiệm của mình trong việc cung cấp trung thực các thông tin cá nhân của bạn.
 3. Khi chúng tôi thay đổi chính sách bảo mật sẽ luôn có thông báo kịp thời để các thành viên chuẩn bị. Việc thay đổi có thể có trong tương lai nhằm để liên tục cải tiến và mang lại sự an toàn, hiệu quả nhất cho các thành viên sử dụng dịch vụ của BlogCoin.vn
SỬ DỤNG CÁC THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN ĐỂ :
 • Cung cấp các thông tin hữu ích kịp thời cho bạn.
 • Cải tiến các dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi.
 • Xác minh danh tính của bạn nhằm để thiết lập mối quan hệ tin tưởng với bên thứ ba trong việc hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ bổ sung có giá trị cao cho thành viên.
 • Gởi các email và tin nhắn nhằm thông báo hoặc cung cấp thông tin kịp thời hữu ích cho bạn.
COOKIES
 • Chúng tôi có sử dụng cookies nhằm mang đến sự cải tiến và trải nghiệm tốt hơn cho bạn. Cookies giúp chúng tôi hiểu rõ nhu cầu của bạn và không ngừng cải tiến để hỗ trợ và phục vụ tốt hơn cho bạn.
 • Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng các cookies cho các mục đích nêu trên.
LIÊN KẾT ĐẾN BÊN THỨ BA
 • Bạn phải chú ý đến các chính sách hay điều khoản dịch vụ của bên thứ ba nếu như bạn tìm thấy có liên kết của chúng tôi đến trang web của bên thứ ba.
 • Thông thường các trang web của bên thứ ba được chúng tôi tin tưởng và đăng lên nhằm cung cấp các thông tin, dịch vụ có giá trị nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các chính sách và điều khoản sử dụng của bên thứ 3. Vì vậy bạn vui lòng kiểm tra thông tin của các chính sách và dịch vụ trước khi sử dụng trang web của bên thứ ba.
HỖ TRỢ
 • Khi cần bất cứ hỗ trợ nào thì đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi luôn sẵn sàng để giúp bạn, vui lòng liên hệ đến email support@blogcoin.vn để nhận được hỗ trợ hoặc liên hệ qua dịch vụ chat của chúng tôi.

Nhóm hỗ trợ BlogCoin.vn
Chuyên cung cấp thông tin các loại tiền điện tử trên thế giới, đặc biệt là bitcoin và ethereum. Cập nhật các thông tin hữu ích cho việc đầu tư, giao dịch, mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, Altcoins…